Misthusum Enge (DK)

 


Damsterdiep (NL)

 

Historisk bosættelse i det brede,
åbne marskland

Et billede
på identitet

Misthusum er den nordligste bosættelse på menneskeskabte værfter i hele Vadehavsområdet. I middelalderen blev her bygget otte værfter, alle med deres egen gård, samt et lavt sommerdige til at beskytte imod sommerens mindre oversvømmelser. Digerne var dog ikke stærke nok til at modstå de store oversvømmelser om vinteren, og landsbyen blev oversvømmet flere gange. I det 18. århundrede begyndte befolkningen at flytte ind på det højere liggende land, geesten, og i 1814 forlod den sidste familie Misthusum. Det eneste, der blev tilbage, er det lave dige, de otte værfter og en lille hytte, Markmandshuset, som i 1814 blev bygget til hyrden på det nordligste værft. Misthusum Enge er en del af Ballummarsken, som blev inddæmmet med et stærkt havdige så sent som i 1919.

Langs Damsterdiep mellem Groningen og Delfzijl ligger gamle værfter, stier, diger, monumentale kirker, gårde, broer, mure og mange andre værdifulde elementer. Gennem de sidste årtier har landskabet mistet sin karakter. Provinsen Groningen og flere kommuner blev opmærksomme på områdets værdier og dermed dets muligheder. Derfor tog de initiativer og arrangerede workshops med vandløbsmyndigheder, kulturarvs-organisationer, beboere, ministerier, landskabsarkitekter og andre eksperter. Dette førte til en vision om Damsterdieps identitet, som kan styrke en ny landskabsudvikling og dermed områdets værdi, fx ved at restaurere værfter og gårde; anlægge nye stier, som forbinder de gamle, og ved at genbruge den industrielle kulturarv. Takket være denne vision om identitet og værdier vil Damsterdiep styrkes økonomisk over de næste årtier.