Udfordring
 


 

Folk arbejder her for at tjene til føden; turister besøger området for at nyde landskabet; andre bor her og ønsker at nyde både egnen og det rolige, vidt åbne landskab. Andre ønsker at bevare kulturarven som et vidnesbyrd om landskabets og menneskenes historie. Mange interesser, mange forventninger og opfattelser griber ind i hinanden.

Projektets resultater

Lokalbefolkning, myndigheder og organisationer vil blive mere bevidste om kulturlandskabets rigdomme, som tidligere generationer har efterladt os. Alle skal have et klart billede af, hvad de hver især kan bidrage med, og hvilke muligheder der er for at beskytte arven, men også for at bruge den. Planlæggerne skal inddrage kulturarven i hele landskabsudviklingen.
 

Vadehavsområdets kulturmiljøer vil blive vist i et »kulturarvsatlas«, de vil også sammen med andre resultater blive tilgængelige for alle på internettet, og der vil blive publiceret en håndbog med gode forvaltningseksempler.

Nye forbindelser:
Vadehavet og The Wash

Området The Wash på Englands østkyst afgrænses af Lincolnshire og Norfolk amter. Det har mange ligheder med Vadehavsområdet. Fra lignende landvindingsmønstre med diger og grøfter på kryds og tværs i landskabet, møller og fyrtårne, der bryder horisonten, til historiske havne og landsbymønstre. Hansestædernes købmænd handlede her, så der er tømmer fra vores område i deres historiske bygninger.